Z przyczyn osobistych jutrzejsze treningi tj. piątek 13.10. 2017  pani Agnieszki Sikory zostają odwołane!

Prosimy o przekazanie informacji innym zawodniczkom.