Po emocjonujących meczach zajmujemy bardzo nielubiane czwarte miejsce. Dziękujemy z ambitną grę.