Skip to main content Skip to search

Płatność

Płatność 1250 zł (ze zgłoszonym bonem 750 zł) płatność na konto w terminie do 15 lipca

Uwaga – Prosimy uwzględnić zaliczkę!

Siatkarskie  Towarzystwo  Sportowe SANDECJA Nowy Sącz

ul. Partyzantów 16/3, 33-300 Nowy Sącz

 07 8805 0009 0000 4226 2008 0001

Tytuł wpłaty – Obóz letni – imię i nazwisko dziecka


Możliwość wykorzystania Bonu Turystycznego (BON TURYSTYCZNY)

Dla osób, które nie zgłosiły chęci wykorzystania bonu turystycznego proszę o kontakt telefoniczny lub pobranie ze strony stssandecja.pl i przesłanie na adres email sandecjasts@gmail.com właściwie wypełnionego druku.